Dotacje unijne

Program Operacyjny RPSW.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


oś priorytetowa: RPSW.02.00.00. Konkurencyjna Gospodarka
działanie: RPSW.02.05.00. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP


Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji z wykorzystaniem lasera włóknowego w firmie AGROPLASTMET”


Wartość projektu ogółem: 3 236 169,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 456 276,05 PLNBeneficjent: AGROPLASTMET RUTKOWSKI SPÓŁKA z o.o.


Adres

  • Kraj:Polska
  • Miasto:Kunów
  • Ulica:Fabryczna 1
  • Telefon:041 261-13-25