Dotacje unijne

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020


oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy


Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla "AGROPLASTMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”


Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.


Planowane efekty projektu:
• Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa


Wartość projektu ogółem: 232 266.84 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 232 266.84 PLN

Beneficjent: "AGROPLASTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"


Adres

  • Kraj:Polska
  • Miasto:Kunów
  • Ulica:Fabryczna 1
  • Telefon:041 261-13-25